• Nowości
  • Polecamy

Wyniki konkursów

Konkurs "Sowa mądra głowa"

Konkursy "Sowi las" i "Sówka mądra główka"

Metody badań i ochrony sów (red. R. Mikusek)
"Metody badań i ochrony sów"
(red. R. Mikusek)
do nabycia w siedzibie
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych


Free PageRank Checker


Witrynę odwiedziło: osób

Sowy

...tajemnicze... bezszelestnym lotem przecinają mroki nocy...do dziś nierzadko tępione i prześladowane ze strony człowieka ze względu na złą sławę jaką przypisano im w legendach i zabobonach. Z drugiej strony przedstawiana od wieków jako symbol mądrości i wiedzy. Sowy, ze względu na swój skryty i w zasadzie nocny tryb życia, są słabo poznane, a nasza wiedza w społeczeństwie na temat sów jest bardzo powierzchowna. Dodatkowym problemem jest to, iż praktycznie każdy gatunek wymaga specyficznych metod inwentaryzacji. Trudno oszacować rzeczywistą sytuację sów na terenie Polski, ze względu na mała liczbę inwentaryzowanych pod ich kątem powierzchni. Niedużo wiemy również na temat tendencji liczebnościowych poszczególnych gatunków. Nieliczne, istniejące dane mówią o niepokojąco niskim w ostatnich latach poziomie ich reprodukcji. Jedną z głównych przyczyn spadku liczebności sów w Polsce jest zmiana warunków siedliskowych. Degradacja lasów, intensywna gospodarka leśna i przede wszystkim wyrąb starych drzewostanów, martwych i żywych drzew dziuplastych, zmniejsza liczbę schronień dla sów, ich miejsc lęgowych i spiżarni. Również ciągła presja ze strony człowieka, który często tępi sowy i ogranicza ich miejsca lęgowe w swoim sąsiedztwie ze względu na brak wiedzy o pożytecznym oddziaływaniu tej grupy ptaków na otoczenie.


Eko i My - poradnik ekologiczny Bliżej Przedszkola Czas Dzieci
Zielone Wrota - podlaski portal przyrodniczo-turystyczny Radio Pryzmat www.interklasa.pl Miasto Dzieci
Radio Kraków Małopolska krak.tv - niezależna telewizja internetowa w Krakowie ZielonaLekcja.pl - portal edukacji ekologicznej
Dziennik Polski - Kronika Krakowska AURA - Ochrona środowiska

Scenariusze zajęćSponsorzy projektu

Projekt dofinansowano ze środków:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie